Agricantus – Carizzi R’amuri

Ri notti cavaleri spuntanu ri vausi
firrianu ntunnu ntunnu ballanu
si priparanu i viu paittiri spiriscinu nto sonnu
accussì abbannunata cunta – ntunnu terra abbruciata sutta nfunnu scavannu acqua jlata
nzemmula beni e mali.

Es-souk si inchi
u cori si inchi
ri occhi nivuri
Es-souk si inchi
mi runi carezzi r’amuri.

Ntunnu ntunnu o focu fannu u me nomi
ballannu mi chiamanu sugnu ammira
tant’anni passati menzu a ventu e suli
si senti l’amuri comu scuma ri mari.

Ti nsunnava vulannu supra na naca r’acqua
occhi chini ri siti ballanu
si priparanu i viu paittiri spiriscinu nto sonnu
accussì addumata cunta – vampi i focu nni runa sutta nfunnu scavannu signali r’amuri
nzemmula beni e mali.

Es-souk si inchi…

Immagine anteprima YouTube

About enofaber